Frits Prakke

Posts Tagged ‘Microsoft’

Fusie Microsoft en Yahoo mislukt door allochtech

In Technisch Weekblad on maandag, maart 17, 2008 at 20:54

Ingenieurs laten zich graag voorstaan op hun neutraliteit, en vaak is daar ook reden voor. Maar net als mensen brengen technologieën een afkomst en een geschiedenis met zich mee waar ze moeilijk van te scheiden zijn. Technology travels on the hoof, zeggen ze in Texas. Daarom heeft iedere afzonderlijke technologie impliciet zijn eigen cognitieve en zelfs emotionele kwaliteiten. Deze worden ontwikkeld in het onderwijs, door specialisatie in kennisinstellingen, en in bedrijfsculturen. Ontwikkeld en bevroren, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Allochtech veroorzaakt in de industrie evenzeer integratieproblemen als allochtoon in de samenleving.

Microsoft staat op het punt Internet pionier Yahoo over te nemen. Financieel is dat voor het rijke Microsoft geen probleem. Yahoo is niet langer de lieveling van de aandelenbeurs en dus goed betaalbaar. Cultureel zijn er verschillen. Yahoo is van een jongere generatie. Op de campus van het bedrijf in Silicon Valley worden rock concerten gegeven. De jonge miljonairs leven zich uit in studentikoze Ultimate Frisbee toernooien. Maar tenslotte zijn de twee bedrijven beide uitgegroeide bureaucratieën met een vergelijkbare meritocratische inslag. Echter, de grootste bedreiging voor het slagen van een fusie is allochtech.

Voor een succesvolle fusie tussen Microsoft en Yahoo moeten twee zeer complexe en geheel verschillende software systemen worden geïntegreerd. De data centers van Microsoft – essentieel in de concurrentieslag met Google – draaien op proprietary software, die incompatibel is met de open source programmas en applicaties van Yahoo. Het probleem ligt niet alleen in de techniek, maar ook in de bedrijfsfilosofie. Microsoft is altijd een principieel tegenstander van open source software geweest, terwijl Yahoo zijn snelle groei juist daar aan te danken heeft gehad. Microsoft heeft altijd hard gewerkt om met bedrijfstakorganisaties en partners collectief protocollen en standaarden te ontwikkelen – al of niet om die vervolgens in eigen belang uit te buiten. Yahoo heeft zich daar altijd aan onttrokken om flexibeler te kunnen optreden. Door de verschillen in de geschiedenis van de twee bedrijven, inclusief de cognitieve en emotionele bagage, lijkt integratie nagenoeg uitgesloten. Het naast elkaar laten bestaan van de softwaresystemen betekent volgens deskundigen het afzien van minsten 1$ miljard aan kostenbesparing op de korte termijn en een veel groter verlies aan synergie in de toekomst. Dat zijn de kosten van allochtech.

Allochtech is ook vaak de oorzaak van het mislukken van technologische samenwerking in Europa. Het Duits-Nederlandse project Dasa-Fokker werd een fiasco. De Duits-Franse samenwerking om met Quaero een concurrent voor Google te ontwikkelen is in 2007 na twee jaar vastgelopen op een verschil in visie. De Fransen ingenieurs kozen voor een ambitieus ontwerp. De Duitse kozen voor degelijkheid. Beide landen gaan nu alleen verder. Een gezamenlijke ontwikkeling van Vitale, identificatiekaarten in de gezondheidszorg, is gestrand op de verschillen tussen Frans centralisme en Duits federalisme. Allochtech valt slechts te overwinnen als ingenieurs zich bewust zijn dat ze niet zo neutraal kunnen zijn als ze zouden willen.

Wat kan Microsoft doen voor de Nederlandse scholen?

In Technisch Weekblad on donderdag, november 22, 2001 at 20:34

Laat het aan de Amerikaanse rechters over om met een creatieve oplossing te komen om maatschappelijk onrecht te bestrijden. Jarenlang heeft het softwareconcern Microsoft misbruik gemaakt van zijn technologische machtspositie om concurrenten te gronde te richten en miljoenen klanten te hoge prijzen te berekenen. Drie jaar heeft de rechtszaak geduurd. Even dreigde de opsplitsing van de onderneming op last van de rechter, zoals lang geleden Rockefeller’s Standard Oil Company in drieën werd gehakt. Maar onder de nieuwe regering Bush wordt machtsmisbruik minder hard aangerekend. Er is nu gekozen voor een schikking die inhoudt dat Microsoft 2.5 miljard dollar moet schenken aan een goed doel. Over de krakkemikkige architectuur en de eindeloze bugs die de Windows programma’s u en mij jarenlang ergernis hebben bezorgd wordt dan kennelijk niet meer gepraat. Microsoft komt er genadig van af.

Het creatieve is nu dat al dat geld geschonken zal voor computeronderwijs in 12000 van de armste scholen in de Verenigde Staten. Zou het ook niet aardig zijn als de Europese vitaminefabrikanten, die deze week werden veroordeeld tot boetes van meer dan een miljard gulden voor monopolistische prijsopdrijving, opdracht zouden krijgen dat bedrag te besteden aan medische zorg voor de allerarmsten in plaats van een storting in de kas van de Europese Commissie? Dit soort rechtspraak levert een interessante integratie op van strafvervolging en slachtofferhulp.

Het moet duidelijk zijn dat Microsoft zich in Nederland niet minder dan op haar thuismarkt Amerika schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en het berekenen van te hoge prijzen. Het valt ook niet te ontkennen dat de Nederlandse scholen grote behoefte hebben aan middelen om het computeronderwijs te verbeteren. Het lijkt me dat onze minister van Justitie ten spoedigste een gesprek zal moeten hebben met Bill Gates. Uitgangspunt bij dat gesprek moet zijn dat Nederlandse scholen naar rato van het vonnis in Amerika ondersteuning krijgen van Microsoft bij hun computeronderwijs. Een vlotte rekensom brengt me op f 400.000 ieder voor 800 Nederlandse achterstandscholen.

De echte uitdaging ligt dan in de effectieve besteding van het geld. Laten alle didactici, ICT-deskundigen, schoolhoofden en onderwijzers daar eens over nadenken. De conclusie is waarschijnlijk dat we pas aan het eerste begin staan van een onderwijsrevolutie waarvan niemand nog de consequenties kan voorzien. Ook lijkt het dat computeronderwijs dat type innovatie is dat in hoge mate afhankelijk is van de gebruikers. Een volledig volgens de laatste eisen ingericht computer lokaal betekent niets. Alle onderwijzers zes maanden op cursus sturen is zinloos. Er bestaat nog geen gevestigde best practice die in cursussen kan worden overgedragen.

M.I.T.’s Eric von Hippel (Sloan Management Review, zomer 2001) pleit in een dergelijk geval van door gebruikers gedreven innovatie voor User Communities, gemeenschappen van gebruikers van een nieuwe technologie. Misschien is dat de oplossing. Geef de scholen de middelen om naar eigen behoefte en inzicht te experimenteren en te leren, maar zorg dat ze een gemeenschap vormen waarin intensieve toetsing en uitwisseling van ervaring plaatsvindt.
Dicteer geen computerlokalen en lesmethoden van bovenaf. Dit is wellicht ook een hoognodige discussie en een nuttige conclusie als het gesprek van onze minister van Justitie met Bill Gates mislukt.